sztandar przed konserwacją

dokument przed konserwacją

fotografia przed konserwacją

dokument przed konserwacją

dokument przed konserwacją

po konserwacji

po konserwacji

po konserwacji

po konserwacji

po konserwacji