Medale, tablice pamiątkowe - dzięki współpracy z Ryszardem Mirowskim jesteśmy w stanie zaoferować Państwu profesjonalny projekt, model jak również odlew. Proces i czas powstawania medalu jest dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta. Trzeba jednak zaznaczyć, że realizacja taka jest bardzo pracochłonna stąd proces od powstania pomysłu do realizacji trwa około miesiąca.

Odlewy grawertony, tabliczki - dzięki współpracy z zaprzyjaźnionymi firmami możemy zaoferować Państwu grawertony, jak również tabliczki pamiątkowe, na których można umieścić dowolny tekst, dedykację.


Urodzony w 1943 roku w Radomiu. Studia w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Wydział Sztuk Pięknych, Instytut Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa. Dyplom - 1972 r. Praca zawodowa w PP Pracownie Konserwacji Zabytków w Toruniu - Laboratorium Naukowo-Badawcze Konserwacji Kamienia. Działalność w dziedzinie konserwacji dzieł sztuki, obiektów zabytkowych i detali architektonicznych wykonanych z kamienia oraz medalierstwo.
Od 1992 r. - pracownik Instytutu Zabytkoznawstwa i Konserwatorstwa UMK w Toruniu w Zakładzie Technologii i Technik Malarskich. Od 1991 r. rzeczoznawca Ogólnopolskiej Rady Konserwatorów Dzieł Sztuki Związku Polskich Artystów Plastyków.
 
Udział w ważniejszych wystawach medalierstwa:
Przeciw wojnie Majdanek 1987 r.
Medalierstwo polskie w Getyndze 1988 r.
Tumult Toruński w 1989 r.
Drogi do zwycięstwa III Warszawa 1990 r.
Tendencje i Twórcy Toruń 1991 r.
Medalierstwo polskie lat osiemdziesiątych Wrocław-Legnica-Kraków 1991-92.
XII Biennale Internazionale Dantesca. Rawenna 1998 r.
Dante w sztuce polskiej Warszawa-Rzym 1998 r.
Dekada 1989-99 od Tumultu po Arsenał Toruń 1999 r.
Dzieło Roku - Toruń 2000 r.
Wystawa konserwatorska "Zachować przeszłość" Toruń 2001 r.
Dante europeo - XIV Biennale Internazionale Dantesca. Rawenna 2003 r.
Indywidualna wystawa medali oraz tablic pamiątkowych - Książnica Kopernikańska w Toruniu. 2008 r.
 
Niektóre realizacje medalierskie:
Osmańczyk - Sprawy Polaków 1988 r.
25 lat Polskiego Towarzystwa Biochemicznego 1989 r.
Katyń 1940r., 1990 r.
200 rocznica Konstytucji 3-Maja 1991 r.
50 lat Uniwersytetu Mikołaja Kopernika 1995 r.
Colloqium Charitativum 1995 r.
Medal - Wilhelmina Iwanowska 1997 r.
Spotkanie Jana Pawła II z Rektorami uczelni wyższych w Toruniu 1999 r.
Przystąpienie Polski do NATO 1999 r.
35 lat Galerii i Ośrodka Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu 1999r.
Międzynarodowe Biennale Grafiki Dzieci i Młodzieży w Toruniu 2000 r.
Wydział Prawa i Administracji UMK w Toruniu 2000 r.
100-lecie Spółdzielczości Mieszkaniowej w Toruniu 2002r.
10 rocznica śmieci A. Waligórskiego 2002 r.
10 rocznica śmieci prof. Z. Brochwicza 2002 r.
80 lat Polskiego Towarzystwa Astronomicznego 2003 r.
Katedra Historii Sztuki i Kultury UMK Toruń 2009r.