[Nr ewidencyjny: 50]

Studiował na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk pięknych w Warszawie – w 1977 roku dyplom z wyróżnieniem w pracowni prof. Haliny Chrostowskiej. Stypendysta Towarzystwa Przyjaciół Sztuki (1979), Ministerstwa Kultury i Sztuki (1979 i 2004), Rządu Francuskiego (1987) i Rietvelt Academie w Amsterdamie (1981). W 2000 roku uzyskuje stopień naukowy doktora, a w 2012r. – tytuł doktora habilitowanego. W 2003 roku rozpoczyna pracę w Kolegium Nauczycielskim w Warszawie w charakterze wykładowcy. Od 2008 pracuje w Instytucie Sztuk Pięknych Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie jako pracownik naukowo-dydaktyczny.
Zajmuje się grafiką i malarstwem. Zorganizował 20 wystaw indywidualnych oraz uczestniczył w ponad 85 prezentacjach zbiorowych w kraju i zagranicą.
 

[50/1]

Dialog, 1982

litografia, 50 x 56 cm.