[Nr ewidencyjny: 44]

Artysta malarz i poeta. Absolwent częstochowskiego gimnazjum humanistyczno-przyrodniczego im. Romualda Traugutta. Już w 1930 w częstochowskiej prasie ukazały się pierwsze jego wiersze. Jego talent plastyczny dostrzegł dyrektor Spółdzielni Rolniczej, w której pracował. Idąc za jego radą wyjechał do Krakowa i w 1937 rozpoczął studia w Akademii Sztuk Pięknych, m.in. w pracowni Władysława Jarockiego i Kazimierza Sichulskiego.
Lata okupacji spędził, początkowo we Lwowie - gdzie uczestniczył w tajnym nauczaniu w pracowni Władysława Lama – później w Częstochowie, walcząc w szeregach Armii Krajowej - był zastępcą szefa wywiadu.
Po wojnie aktywnie uczestniczył w organizacji życia artystycznego w Częstochowie; był współzałożycielem częstochowskiego oddziału Związku Polskich Artystów Plastyków i Związku Zawodowego Literatów Polskich, wykładał również w Wolnej Szkole Sztuk Pięknych, obrazy prezentował na wystawie – Salon Wiosenny 1945.
W 1946 razem z żoną przeprowadził się do Gdańska. Tu podjął studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku. Równocześnie został asystentem w Katedrze Rysunku i Malarstwa Wydziału Architektury Politechniki Gdańskiej. Po uzyskaniu dyplomu w 1955 podjął pracę w Państwowym Liceum Sztuk Plastycznych w Gdyni – w latach 1964 - 1968 pełnił funkcję dyrektora. Jednocześnie wykładał malarstwo i kompozycję w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku.
Jego prace wielokrotnie były prezentowane na wystawach w kraju i zagranicą. W 1984 Wojewoda Gdański uhonorował Zdzisława Kałędkiewicza nagrodą za wybitne osiągnięcia w dziedzinie sztuki. Rada Miasta Gdańska odznaczyła artystę Medalem Księcia Mściwoja II.
[44/1] 
Śniadanie w plenerze, 1973,
ol., pł.,60x75 cm, sygn.i datowany p.d.