[Nr ewidencyjny: 29]
Urodził się w 1938 roku w Bystrej koło Bielska Białej. Studia ukończył z wyróżnieniem w 1966 roku, na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu, w pracowni grafiki prof. Edmunda Piotrowicza. Zaraz po studiach rozpoczyna pracę w Katedrze Grafiki UMK, przechodząc wszystkie stopnie kariery naukowo – dydaktycznej: od asystenta do profesora.
Staże naukowo-artystyczne odbywał w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie oraz Krakowie, a ponadto w Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych San Fernando w Madrycie (jako stypendysta rządu hiszpańskiego). W latach 1970-1973 był wykładowcą grafiki w Narodowej Szkole Sztuki (Escuela Nacional de Arte) w Hawanie, na Kubie. W roku 1980 przebywał na rocznym stypendium Meksykańskiej Akademii Nauk w Meksyku. W latach 1981-1983 pracował jako visiting professor w Narodowym Instytucie Sztuki w Szkole Malarstwa, Rzeźby i Grafiki La Esmeralda i na Uniwersytecie Metropolitana w Meksyku.
Kierownik Zakładu Grafiki UMK w latach 1989-2004. Kilkakrotnie otrzymał nagrodę Rektora UMK , min. I i II stopnia za działalność artystyczną i dydaktyczną oraz dwukrotnie stypendium twórcze Ministerstwa Kultury i Sztuki w 1967 i 1980 roku. Uprawia grafikę warsztatową i projektową. Brał udział w około 200 wystawach zbiorowych w kraju i za granicą.
Wystawy indywidualne:
1966, 1967, 1997 - Toruń; 1972 - Hawana (Kuba); 1976 - Madryt (Hiszpania); 1981 i 1982 - Meksyk, D.F. (Meksyk); 1985 i 1990 - Zielona Góra; 1997 - Lublin; 1999 - Aabenraa (Dania)
Nagrody:
- II Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie na znak PKP - Warszawa 1967
- II Nagroda w konkursie na grafikę o tematyce toruńskiej - Toruń 1967
- I Nagroda za grafikę i I Nagroda za rysunek w międzyokręgowym konkursie z okazji 500-lecia urodzin M. Kopernika - Toruń 1968
- II Nagroda za grafikę roku - Toruń 1973 i wyróżnienie w 1974
- Nagroda wojewody nowosądeckiego na Ogólnopolskiej Wystawie Grafiki - Warszawa 1976
- III Nagroda w konkursie na znak firmowy Stowarzyszenia Handlowego, Meksyk 1981
- Wyróżnienie w polsko-fińskim konkursie na grafikę marynistyczną - Gdańsk 1985
- III Nagroda w Ogólnopolskim Konkursie im. J. Gielniaka - Jelenia Góra 1985
Prace w zbiorach:
m.in. w Bibliotece Narodowej w Warszawie, w Bibliotece Uniwersyteckiej w Toruniu, w muzeach: w Bydgoszczy, w Toruniu i w Grudziądzu, a także w zbiorach prywatnych w kraju i zagranicą: m.in. w Argentynie, na Kubie, w Meksyku, w Niemczech, Danii, Francji, Japonii, Hiszpanii i Anglii.
[29/1] 
Panorama Torunia, wg. Ch. Pitescha,
linoryt, 47x95 cm, 1966 r.