[Nr ewidencyjny: 28]

Artysta malarz i scenograf teatralny. Malował sceny historyczne i rodzajowe, bitwy i polowania, ale głównie żołnierzy i konie. Zafascynowany twórczością Juliusza i Wojciecha Kossaka, zaprzyjaźniony z Karolem Kossakiem (tworzącym w Ciechocinku), z którym szlifował swój talent artystyczny w pracowni Jerzego Kossaka. Stąd w jego twórczości wiele tematów występujących u mistrza oraz jego ojca i dziadka, takich jak Odwrót Napoleona spod Moskwy, Bitwa pod piramidami, Huzar z koniem w pejzażu zimowym, Pogoń ułanów za Kozakami, Pościg ułanów za bolszewikami i tym podobne, będące często pastiszami tych popularnych dzieł – zapewne dlatego przez niektórych nazywany był Toruńskim Kossakiem.
Częstym tematem jego obrazów były motywy zabytkowej architektury Torunia, np. Panorama Torunia od strony Wisły. Po opuszczeniu Torunia przez Niemców w 1945 roku, aktywnie uczestniczył w ratowaniu dzieł sztuki przed grabieżą. Był animatorem i współorganizatorem powojennego życia artystycznego w Toruniu. Pracował jako scenograf w Teatrach Ziemi Pomorskiej.
[28/1] 
Zaprzęg,
ol., pł, 40x50 cm, sygn. l.d.