[Nr ewidencyjny: 35]
Artysta grafik. Ukończył Studium Policealne w Towarzystwie Nowoczesnej Edukacji w Toruniu – dyplom w 2006 - specjalizacja z grafiki.
Tworzy przede wszystkim w technikach: suchej igły, miedziorytu, kolografii, monotypii i kolażu. Komponowane przez niego prace, posiadają cechy charakterystyczne zarówno dla grafiki, jak i malarstwa. Dzięki łączeniu różnych technik nadaje każdej pracy indywidualny charakter. W centrum jego estetycznych fascynacji znajdują się głównie Cztery Żywioły. Z reguły prace autorskie artysty pokazują momenty przekroczenia siebie - prezentują chwilę fundamentalnej przemiany własnego ego, czy też przejścia z jednego do drugiego stanu emocjonalnego. Metamorfoza ta jest zazwyczaj gwałtowna i agresywna - stąd kolor i forma - bo tylko taka budzi z uśpienia i pozwala na wyłonienie nowej świadomości. Niektóre z prac są też reinterpretacją symboli obecnych w kulturze. Inspiruje się również ludzką postacią, próbując oddać jej wrażeniowość i dynamikę. Podobny charakter mają prace zainspirowane zabytkową architekturą. Kilkusetletnie budynki wnikają, jak gdyby, w strukturę drzew, barwy obłoków i światła rozlewają się po dachach domów i kościołów, wyznaczając kształt ulic.
Zajmuje się również fotografią; stosując różnego rodzaju filtry uzyskuje niepowta-rzalne efekty. Inną  pasją artysty jest krótkometrażowy, "malarski" film strukturalny, czego efektem są cztery "obrazy" filmowe: Czas, Czas w Bursztynie, Ecce Homo i Axis Mundi. Do dwóch ostatnich muzykę nagrał zespół "Hati".
Prace Jacka Zielińskiego znajdują się w wielu prywatnych kolekcjach w Polsce Niemczech, Francji, Anglii, Hiszpanii, Holandii, Norwegii, Szwecji i Rosji oraz w Kanadzie.
[35/1] 
Wnętrze lasu,
kolografia, 25x34,5 cm

[35/4] 
Stary Toruń - Panorama z katedrą Św. Janów,
sucha igła/techn. własna, 30x44,5 cm

 

 

[35/2] 
Divina Mulier,
sucha igła / techn.własna, 54,5x39 cm

[35/5] 
Stary Toruń - kość. Św. Jakuba,
sucha igła/techn. własna, 44,5x39,5 cm

 

 

 

[35/3] 
Wieża Babel,
sucha igła/techn. własna, 68,5x49 cm

[35/6] 
Axis Mundi, kolografia, 70x36 cm