[Nr ewidencyjny: 39]

Malarz, grafik, scenograf. Studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych u Ignacego Pieńkowskiego, Teodora Axentowicza i Wojciecha Weissa oraz dodatkowo grafikę u Jana Wojnarskiego – dyplom w 1927 roku. Naukę uzupełniał w Paryżu i we Włoszech.
W latach 1927-1928 pracował jako scenograf w Teatrze Popularnym w Krakowie, a przez następne dwa lata, w tym samym charakterze, w Teatrze Wielkim w Poznaniu. W swojej twórczości uprawiał głównie drzeworyt. Najczęściej podejmował tematykę figuralną i architektoniczną - fortyfikacje, kościoły, rynki, szkoły, zamki, detale architektoniczne, wnętrza - którą poddawał dekoracyjnej stylizacji.
Wydał kilka tek drzeworytów przedstawiających zabytki polskiej architektury. Brał udział w licznych wystawach, min. w Pierwszej Międzynarodowej Wystawie Drzeworytu (Warszawa 1933), w Wystawach Towarzystwie Przyjaciół Sztuk Pięknych (1929, 1960). W 1933 roku otrzymał prestiżową Nagrodę Polskiej Akademii Umiejętności im. Feliksa Jasielskiego. Okupację Artysta przeżył w Wieliczce. Po wojnie zamieszkał w Krakowie.
[39/1] 
Barbakan - Brama Floriańska,
drzeworyt na tincie, 20x14,5 cm, z teki "Kraków", wydanej przed 1954 r.
[39/4] 
Wawel - Wierze Katedry,
drzeworyt na tincie, 21x14,5 cm, z teki "Kraków", wydanej przed 1954 r.
 

[39/2] 
Wawel - Dziedziniec,
drzeworyt na tincie, 20x14,5 cm, z teki "Kraków", wydanej przed 1954 r.
[39/5] 
Wawel - Kaplica Zygmuntowska,
drzeworyt na tincie, 20x14,5 cm, z teki "Kraków", wydanej przed 1954 r.
 

[39/3] 
Kościół Mariacki,
drzeworyt na tincie, 21x14,5 cm, z teki "Kraków", wydanej przed 1954 r.