[Nr ewidencyjny: 42]

Polski artysta grafik  i wydawca, a także sportowiec. Studia artystyczne odbył w Niemczech. Po powrocie do Krakowa był wykładowcą w Akademii Sztuk Pięknych oraz nauczycielem rysunku w szkołach krakowskich. Wydawał pismo satyryczne "Rogaty" i dwutygodnik "Karykatury". Jego rysunki były prezentowane m.in. na Międzynarodowej Wystawie Karykatury w Wiedniu w 1932 roku. Wśród licznych grafik szczególną popularnością cieszy się zbiór 10 litografii pt. Album karykatur Marszałka Józefa Piłsudskiego na pamiątkę Dziesięciolecia 1818-1928 niepodległości Polski.
Był piłkarzem - grał na pozycji bramkarza. Od 1908 r reprezentował barwy "Cracovii", a od 1910 jednocześnie - przy tolerancji władz klubowych - "Wisły".
W 1939 roku - w wigilię Bożego Narodzenia - został rozstrzelany przez Niemców w krakowskich Przegorzałach.
Biblio.: Słownik biograficzny nauczycieli w Małopolscy w latach II wojny światowej (1939-1945). Red. J. Chrobaczyński, Kraków 1995, s. 229.
A. Gowarzewski, M. G. Nowak, B. L. Szmel, "Cracvia". 100 lat prawdziwej historii, Katowice 2006, s. 15-17, 223.
[42/1] 
Album karykatur J. Piłsudskiego – strona tytułowa:
NA PAMIĄTKĘ / 1918-1928 / NIEPODLEGŁOŚCI POLSKI / ALBUM KARYKATUR / 1914-1928 / MARSZAŁKA J. PIŁSUDSKIEGO / MALOWAŁ GUSTAW ROGALSKI. - Rok wyd. – 1928, format karty – 40x30 cm

[42/4]
V Na Moście,
litografia barwna, papier pożółkły, 34x25 cm
 

[42/7] 
Bat, rotograwiura, 32x26, 1920 r.

[42/2] 
II Wyjazd z Oleandrów, 1914,
litografia barwna, papier pożółkły, 34x25 cm
 

[42/5] 
VIII Pokój czy wojna,
litografia barwna, papier pożółkły, 34x25 cm
 

[42/8] 
Grażyński, rotograwiura, 32x27,5, 1928 r.

[42/3] 
III Magdeburg,
litografia barwna, papier pożółkły, 34x25 cm
 
 

[42/6] 
X Jedynka,
litografia barwna, papier pożółkły, 34x25 cm