[Nr ewidencyjny: 46]

Artysta malarz, pedagog, nauczyciel akademicki.  Ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu -  dyplom z malarstwa w 1974 roku, w pracowni profesora Mieczysława Wiśniewskiego. W tym samym roku podjął pracę w macierzystej uczelni; obecnie jest profesorem w Zakładzie Malarstwa i dyrektorem Instytutu Artystycznego Wydziału Sztuk Pięknych Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu.
Obok pracy dydaktycznej aktywnie uczestniczy w życiu artystycznym; zorganizował około 50 wystaw indywidualnych, prace swoje prezentował  na ponad 125 wystawach zbiorowych - środowiskowe i ogólnopolskie oraz wystawy sztuki polskiej za granicą.
Obrazy Artysty znajdują się w wielu zbiorach muzealnych i kolekcjach prywatnych - zarówno  kraju jak i za granicą.

[46/1] 
Ślady alfabetu, 1996,
ol.na płótnie naklejonym na płytę, 55x38 cm
[46/2]
Księga wiedzy tajemnej, 2007,
olej na płótnie naklejonym na płytę, 50x44 cm