[Nr ewidencyjny: 45]

Polska graficzka. Absolwentka Liceum Humanistycznego w Grudziądzu. W latach 1948-1953 studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu (dyplom z grafiki artystycznej w pracowni profesora Jerzego Hoppena i Edwarda Kuczyńskiego). Po ukończeniu studiów przez krótki czas pracowała jako dekorator. W 1954 podjęła pracę w Gabinecie Sztuki Biblioteki Uniwersytetu M. Kopernika w Toruniu (w latach 1975-1988 pełniła funkcję kierownika działu).

Tuż po studiach włączyła się aktywnie w nurt toruńskiego życia artystycznego. Należała do Związku Polskich Artystów Plastyków. Uczestniczyła w wystawach. Chętnie podróżowała i wędrowała – szczególnie po Warmii i Mazurach – wykonując mnóstwo szkiców. Ulubionym tematem jej kompozycji były pejzaże architektoniczne i zabytkowa architektura; częstym motywem są tajemnicze krużganki, wieże i bramy średniowiecznych budowli. Tworzone prace łączyła w cykle tematyczne, min. „Pomorze”, „Grudziądz”, „Toruń”, „Pomorski szlak kopernikowski”. W latach 1960-1961 brała udział w rejsach po Morzu Śródziemnym statkiem „Transylwania” oraz statkiem handlowym „Toruń” do Afryki Zachodniej, co zaowocowało serią grafik z Turcji, Egiptu, Libii, Tunisu, Grecji, Włoch. Najchętniej pracowała w metalowych technikach trawionych – akwaforcie i akwatincie – rzadziej stosowała odprysk oraz suchą igłę. Kompozycje są najczęściej monochromatyczne – kolor pojawia się rzadko, w formie bardzo stonowanej. Obok rycin i rysunków tworzyła także grafikę użytkową (ilustracje, projekty okładek do książek, także dziecięcych, plakaty).
[45/1] 
Grudziądz - Fara, 1965
akwaforta z akwatintą, 48x33 cm

[45/2] 
Frombork - Katedra, 1971
akwaforta z akwatintą, 50x32 cm