[Nr ewidencyjny: 41]

Urodziła się we Wrocławiu. Liceum ukończyła w Elblągu, a Studium Nauczycielskie w klasie - Wychowanie Plastyczne – w Gdańsku. Następnie studiowała na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu M. Kopernika – dyplom uzyskała w 1971 roku, w pracowni malarstwa prof. Bronisława Kierzkowskiego.
W tym samym roku podjęła pracę w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka – od 1988 roku pełniła funkcję dyrektora. W latach 1999-2002 była dyrektorem Państwowej Galerii Sztuki oraz Ośrodka Edukacji Plastycznej - DYPTYK. Jednocześnie aktywnie uczestniczyła w życiu artystycznym środowiska toruńskiego – prace swoje prezentowała na wielu wystawach w kraju i za granicą, uczestniczyła w licznych plenerach malarskich.
Dzieła Artystki znajdują się w wielu Muzeach oraz kolekcjach prywatnych.
[41/1] 
Regaty II, 2005,
olej, pł. 70x90 cm