[Nr ewidencyjny: 20]
Artysta malarz, grafik i pedagog. W latach 1926-1933 studiował w krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, w pracowni Władysława Jarockiego, Ignacego Pieńkowskiego i Teodora Axentowicza. Następnie doskonalił swój warsztat artystyczny w Paryżu u Józefa Pankiewicza. W 1932 przebywał na stypendium Funduszu Kultury Narodowej we Włoszech.
Czas II Wojny Światowej spędził we Lwowie. Tu był członkiem Związku Radzieckich Artystów Ukrainy. W 1945 roku wrócił do Krakowa. W Akademii Sztuk Pięknych został zatrudniony jako asystent w pracowni I. Pieńkowskiego i Z. Pronaszki.
W 1946 roku przybył do Torunia. W nowopowstałym Uniwersytecie M. Kopernika powierzono mu Katedrę Malarstwa Dekoracyjnego. W 1949 otrzymał stanowisko profesora malarstwa (w 1967 r. uzyskał tytuł profesora zwyczajnego). W czasie długoletnie pracy w Uniwersytecie pełnił różne funkcje. Był min. kierownikiem Katedry Malarstwa, kierownikiem Zakładu Kompozycji Figuralnej, dyrektorem Instytut Artystyczno-Pedagogiczny, prodziekanem i dziekanem Wydziału Sztuk Pięknych.
W latach 1953-1972 prof. Borysowski był też równolegle wykładowcą w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Gdańsku (obecna Akademia Sztuk Pięknych), gdzie prowadził Pracownię Malarstwa, a w latach 1955-1964 był dziekanem Wydziału Malarstwa.
Prof. Borysowski pracował także w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Łodzi, gdzie w latach 1950-1952 pełnił funkcję Rektora.
Profesor Stanisław Borysowski wraz z prof. Tymonem Niesiołowskim i prof. Bronisławem Jamonttem zaliczany jest do inspiratorów i twórców Wydziału Sztuk Pięknych w Uniwersytecie M. Kopernika; oni też – poprzez swoją twórczość artystyczną i działalność pedagogiczną - zadecydowali o kształcie toruńskiego środowiska artystycznego.
Prace swoje prezentował na licznych wystawach indywidualnych i zbiorowych zarówno w kraju jak i za granicą, min. Kraków (1931), Warszawa (1932), Moskwa (1933), Wenecja (1934), Paryż (1937), Nowy Jork (1939). Był założycielem i najaktywniejszym uczestnikiem stowarzyszenia „Grupa Toruńska”, działającego poprzez organizację wielu wystaw w latach 1958–1978.
Od 1934 roku należał do Towarzystwa Artystów Polskich „Sztuka”. Brał aktywny udział w pracach Związku Polskich Artystów Plastyków na poziomie okręgowym i ogólnopolskim.
[20/1] 
Pejzaż zimowy,
olej na płótnie, 62x70 cm

 

 

[20/2] 
Pejzaż zimowy,
technika własna, 49x43 cm, 1982

 

 

 

 

[20/3] 
Pejzaż zimowy,
olej na tekturze, 33x26 cm