[Nr ewidencyjny: 51]

Wybitny scenograf, znakomity artysta malarz i dekorator teatralny.

W 1913 podjął naukę w Warszawskiej Szkole Rysunkowej; jednocześnie pracował jako rysownik w wytwórni witraży. W 1917 roku pracował jako dekorator w teatrze letnim ARKADIA w Żytomierzu. Od czerwca 1919 do kwietnia 1921 służył w Wojsku Polskim  (I pułk telegraficzny). W latach 1923 – 1937 pracował jako artysta malarza i kierownik pracowni dekoratorskiej w teatrach warszawskich, minn.  Pol­skim, Narodowym, Nowym, Letnim,  Ateneum.  Od jesieni 1937  był zaangażowany jako scenograf w Teatrze im. Sło­wackiego w Krakowie; w czasie okupacji niemieckiej przemianowanym na Staatstheater. W 1945, po wznowieniu działalności Teatru im. Słowa­ckiego, wrócił tu na stanowisko scenografa. Projektował też scenografie do innych teatrów krakowskich (Powszechnego, Kameralnego,  Dra­matycznego,  Starego, a także krakowskiej Opery), współpracując, minn. z Karolem Fryczem i Andrzejem Pronaszką.  Go­ścinnie opracował scenografie do Teatrów w: Bytomiu, Gdańsku,  Poznaniu, Warszawie, Kaliszu, Rzeszowie, Zielonej Górze.

W maju 1954 roku zamieszkał w Bydgoszczy i podjął pracę scenografa w Teatru Ziemi Pomorskiej; współpracował też z teatrem w Toruniu i Grudziądzu.

Obok bogatej twórczości scenograficznej – wykonał oprawę plastyczną do ponad 200 dzieł teatralnych, oper i operetek – zajmował się także malarstwem sztalugowym. Najchętniej malował pejzaże oraz zabytkową architekturę miast, np. Kościół Mariacki w Krakowie, Bydgoszcz – Spichrze, Bydgoszcz – Ośnieżona Fara, Letni pejzaż z topolami.

Bibl.:

- Słownik Artystów Polskich…, t. II, s. 268.

- Słownik Biograficzny Teatru Polskiego 1900-1980, t.II, PWN Warszawa 1994.

 

[51/1]

Bydgoszcz-Katedra

akwarela, 55x44 cm