[Nr ewidencyjny: 37]

W Słupsku ukończył szkołę podstawową i Liceum im. Bolesława Krzywoustego. Następnie podjął naukę w dwuletnim Studium Nauczycielskim w Kołobrzegu - kierunek rysunki i prace ręczne. Studiując jednocześnie pracował w Miejskiej Pracowni Urbanistycznej w Kołobrzegu jako kreślarz. Po zakończonej nauce pracował w Technikum Gastronomicznym i Hotelarskim w Słupsku jako nauczyciel rysunku.
W roku 1965 podjął studia w Katedrze Grafiki na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Dyplom uzyskał w 1970 roku w pracowni wklęsłodruku prof. Edmunda Piotrowicza i w pracowni wypukłodruku prof. Ryszarda Krzywki. W tym samym roku objął funkcje asystenta w Katedrze Grafiki u prof. Edmunda Piotrowicza. W 1974 roku odbył staż dydaktyczny w Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, u prof. Haliny Chrostowskiej (grafika artystyczna) i prof. Leszka Hołdanowicza (grafika użytkowa i projektowanie). W 1978 roku zdał przewód kwalifikacyjny na stanowisko adiunkta w ASP w Warszawie, a w 1987 roku na stanowisko docenta – tamże. W latach 1987-1990 był prodziekanem Wydziału Sztuk Pięknych UMK. W 1999 roku uzyskał tytuł profesora tytularnego z zakresu sztuk plastycznych, a w czerwcu 2002 roku profesora zwyczajnego.
Tworzy w technikach metalowych – akwaforcie, akwatincie, suchej igle - początkowo grafiki monochromatyczne, w późniejszym okresie kompozycje barwne – dołączając do w/w technik serigrafię. Tematem wiodącym w jego twórczości jest morze – ta fascynacja wynikała z bezpośredniego obcowania z morzem w Kołobrzegu, Ustce i Słupsku. Swój warsztat graficzny doskonalił kopiując dzieła wybitnych mistrzów, np. Albrechta Dürera, czy Panoramę Torunia wg. Pitescha.
Prace swoje prezentował na wielu wystawach indywidualnych i zbiorowych. Inicjator i współorganizator (1991 rok) cyklicznych Ogólnopolskich Wystaw p.t. Kolor w grafice.
[37/1] 
Panorama Torunia, wg. Pitescha i Hartknocha, 1976
akwaf.+ tinta, 33x60 cm